Finansijski lizing

Zašto finansijski lizing?

Finansijski lizing je vid finansiranja, koji podrazumijeva postojanje tri učesnika: primalac lizinga, davalac lizinga i isporučilac.On predstavlja moderan način finansiranja i namijenjen je prvenstveno strankama koje po isteku ugovora žele da zadrže vozilo.Ovaj vid lizinga je takođe pogodan i za firme koje vozilo žele amortizirati u poslovnim knjigama, s obzirom da se vozilo evidentira kao finansijska imovina Primaoca lizinga.
Lizing je ugovorni odnos koji korisniku lizinga omogućava korišćenje nekog dobra (predmeta lizinga), koji se nalazi u vlasništvu Davaoca lizinga ( tj.lizing kuće) u zamjenu za ugovorene mjesečne rate lizinga.

  • Standardni rok otplate od 24-72 meseci
  • Standardno minimalno učešće za fizička lica je 20% na bruto cijenu vozila, a minimalno učešće za pravna lica je 15% na bruto cijenu vozila
  • Vozilo se evidentira i amortizira kao imovina primaoca
  • Isplatom poslednje rate automobil prelazi u vlasništvo primaoca lizinga