Fizička lica

Potrebna dokumentacija za fizička lica

Za procjenu boniteta su Vam potrebna sledeća dokumenta:

  • Ponuda dilera
  • Ispunjen zahtjev za odobrenje finansijskog lizinga
  • Popunjen i ovjeren obrazac Administrativne zabrane i potvrda poslodavca, koji popunjava poslodavac ( obrazac Porsche Leasing-a )
  • Obračunski list plate za prethodna dva mjeseca
  • Fotokopija lične karte i pasoša

Svu potrebnu dokumentaciju možete da pronađete u meniju O nama / Potrebna dokumentacija.