Preduzetnici

Potrebna dokumentacija za preduzetnike

Preduzetnici koji porez plaćaju po realizaciji:

 • Ponuda dilera
 • Ispunjen zahtjev za odobrenje finansijskog lizinga
 • Potvrda o prosječnom stanju na računima kod poslovnih banaka i potvrda o broju dana u blokadi računa u poslednjih šest mjeseci
 • Fotokopija bilansa uspjeha za poslednje dvije poslovne godine
 • Uvjerenje RUJP o izmirenim poreskim obavezama
 • Fotokopija APP obrazca ukupno plaćenog poreza na promet za poslednji obračunski period
 • Fotokopija Rješenja o porezu na dohodak o obavljanju samostalne djelatnosti
 • Fotokopija Izvoda iz registra Republičkog zavoda za statistiku o razvrstavanju preduzeća po djelatnostima
 • Fotokopija Rešenja nadležnog opštinskog organa uprave o upisu u registar radnje
 • Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća ovjeren pečatom kojim će se ovjeravati instrumenti plaćanja
 • PIB broj
 • fotokopija lične karte i pasoša preduzetnika

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete da pronađete u meniju O nama/Potrebna dokumentacija