Javno prikupljanje ponuda

Dokument sa odlukom o Javnom prikupljanju ponuda možete da preuzmete sa linka ispod: