Seat


Seat je partner Porsche Leasing d.o.o. To znači da je finansiranje Vašeg Seat-a u rukama profesionalaca. Iako Vaša osjećanja igraju veliku ulogu pri izboru Vašeg Seat-a, finansiranje je ipak pitanje razuma! Kod Vašeg Seat prodavca ćete dobiti sve na jednom mjestu što je vezano za Vaše vozilo: finansiranje, osiguranje i više od toga.

Vaš Seat prodavac će Vam sa zadovoljstvom napraviti finansijsku ponudu Porsche leasing-a, koja je prilagođena Vašim individualnim potrebama i željama.

www.rautocentar.com   

Mreža Seat dilera u Crnoj Gori: 

Rokšped auto centar d.o.o.
Josipa Broza Tita 29
81000 Podgorica

Tel. +382 20 44 55 55
Fax: +382 20 44 55 83
Servis: +382 20 44 55 55
www.rautocentar.com