VW Golf Comfort 1.0 TSI

VW Golf Comfort 1.0 TSI
Vrijednost sa PDV
15.990,00 EUR
Lizing vrijednost
15.990,00 EUR
Učešće 20%
3.198,00 EUR
Otkupna vrijednost
0,00 EUR
Iznos finansiranja
12.792,00 EUR
Trajanje ugovora
60 mjeseci
Mjesečna rata
253,30 EUR
Nominalna promjenljiva kamatna stopa
7.00%
Efektivna stopa lizing naknade
8.88%
PLAĆANJE PRIJE ISPORUKE
Učešće 20%
3.198,00 EUR
Troškovi obrade ugovora
239,85 EUR
Naknada za upis u registar
108,90 EUR
Drugi mjesecni troškovi
0,00 EUR
1. mjesecna rata
253,30 EUR
UKUPNO (1. PLACANJE)
3.800,05 EUR

U obračun EKS ulazi: nominalna kamatna stopa, troškovi obrade ugovora i naknada za upis u registar zaloga.

U iskazanoj EKS nijesu uključeni troškovi procjene instrumenata obezbjeđenja, polise osiguranja i drugi eventualni troškovi, koji ulaze u obračun EKS, zbog toga što ti podaci u trenutku sačinjavanja ove informacije nisu bili bili poznati. Ova kalkulacija rađena je shodno Metodologiji za obračun i iskazivanje EKS na kredite i depozite, Sl. list CG br. 51/2013 od 25.10.2013. godine).

Do promjene kamatne stope može doći i uslijed promjene kamatne stope refinansiranja i u posebnim slučajevima uslijed promjene tromjesečnog Euribora. Kvartalno će se kontrolisati tromjesečni Euribor. 

- Nisu uključeni troškovi tehničkog pregleda i troškovi registracije.

- Primalac lizinga je obavezan da prije preuzimanja vozila stavi na uvid polisu potpunog kasko osiguranja , koja uključuje osiguranje vozila protiv krađe.

- Primalac lizinga može zaključiti polisu kasko osiguranja sa jednom od navedenih osiguravajućih kuca: Uniqa osiguranje, Generali Montenegro Osiguranje, Lovćen Osiguranje, Sava Montenegro osiguranje.

- Ponuda je informativnog karaktera, ne obavezuje nikoga na zaključivanje Ugovora pod navedenim uslovima, i može se mijenjati u zavisnosti od procjene boniteta klijenata i ponudenih sredstava obezbjeđenja.