Fizička lica

Potrebna dokumentacija za fizička lica

Za procenu boniteta su Vam potrebna sledeća dokumenta:

  • Ponuda dilera
  • Ispunjen zahtev za odobrenje finansijskog lizinga
  • Popunjen i overen obrazac potvrde poslodavca i Administrativne zabrane (obrazac Porsche Leasing-a)
  • Obračunski list plate za prethodna tri meseca
  • Fotokopija lične karte ili pasoša

Svu potrebnu dokumentaciju možete da pronađete u meniju O nama / Potrebna dokumentacija.