Finansijski lizing

Zašto finansijski lizing?

Finansijski lizing je vid finansiranja, koji podrazumijeva postojanje tri učesnika: primalac lizinga, davalac lizinga i isporučilac.On predstavlja moderan način finansiranja i namijenjen je prvenstveno strankama koje po isteku ugovora žele da zadrže vozilo.Ovaj vid lizinga je takođe pogodan i za firme koje vozilo žele amortizovati u poslovnim knjigama, s obzirom da se vozilo evidentira kao finansijska imovina Primaoca lizinga.

Lizing je ugovorni odnos koji korisniku lizinga omogućava korišćenje nekog dobra (predmeta lizinga), koji se nalazi u vlasništvu Davaoca lizinga ( tj.lizing kuće) u zamjenu za ugovorene mjesečne rate lizinga.

Treba vam savjet?

Ukoliko imate nedoumice oko usluga koje pružamo, budite slobodni da nam se obratite.

 • Standardni rok otplate od 24-60 meseci

 • Standardno minimalno učešće za fizička lica je 20% na bruto cijenu vozila, a minimalno učešće za pravna lica je 20% na bruto cijenu vozila

 • Vozilo se evidentira i amortizuje kao imovina primaoca

 • Isplatom posljednje rate automobil prelazi u vlasništvo primaoca lizinga

10 razloga za finansijski lizing

 1. Jednostavan proizvod

 2. Transparentna i razumljiva finansijska ponuda

 3. Fleksibilna, individualna i brza rješenja i procedure

 4. Brze procedure omogućavaju da u roku od 48h dođete do automobila

 5. Novoosnovana preduzeća mogu da apliciraju za lizing (uz jemstvo drugog pravnog lica)

 6. Mogućnost realizacije lizinga bez dodatnih obezbjeđenja/garancija

 7. Kod pravnih lica predmet lizinga (vozilo) se u bilansima vodi kao osnovno sredstvo što je bitno zbog obračuna amortizacije

 8. U bilansu stanja, finansijski lizing se vodi kroz evidentiranje sredstava i obaveza. U slučaju finansiranja putem finansijskog lizinga kamate i naknade se tretiraju kao finansijski rashodi u bilansu uspjeha preduzeca, dok se lizing rate raspoređuju na smanjenje obaveze po lizingu.

 9. Tokom trajanja ugovora o lizingu, vlasnik predmeta lizinga (vozila) je lizing kuća koja je odobrila lizing

 10. Otplatom posljednje lizing rate, Primalac lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga (vozila)