Fizička lica

Zašto je finansijski lizing dobar izbor za fizička lica?

Finansijski lizing je moderan način finansiranja i naročito je pogodan za fizička lica jer po završetku perioda lizinga, otplatom posljednje lizing rate, klijent postaje vlasnik vozila.

Potrebna dokumentacija za odobrenje finansijskog lizinga za fizička lica:

  • Ponuda dobavljača
  • PK obrazac (Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane podnosioca zahtjeva)
  • Specijalno punomoćje, ovjereno u Sudu/Opštini ili kod Notara (obrazac Porsche Leasing-a)
  • Ispunjen zahtjev za odobrenje finansijkog lizinga
  • Popunjen i ovjeren obrazac Administrativne zabrane i potvrda poslodavca, popunjava poslodavac (obrazac Porsche Leasing-a)
  • Obračunski list plate za prethodna tri mjeseca
  • Fotokopija lične karte (sve strane ) i pasoša
  • Fotokopija radne knjižice
  • Obavezno sredstvo obezbjeđenja koja se dostavlaju prilikom zaključivanja ugovora: 3 solo blanko mjenice