Amortizacija

Alokacija troškova nabave materijalne imovine na rashode u razdobljima u kojima se ostvaruju usluge od imovine. Amortizacija je postupno umanjivanje vrijednosti imovine preduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom.

zurück zum Finanzlexikon