AUDI Q5 Diesel

Vozilo je kasko osigurano tokom celog perioda zakupa.

AUDI Q5 Diesel
Bruto vrednost predmeta zakupa 40,257.00
Neto vrednost predmeta zakupa 33,547.50
Garancija 25.00% 8,386.88
Trajanje ugovora 48 meseci
Ostatak vrednosti 33.00% 13,284.82
Mesečna zakupnina za predmet zakupa 730.58
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu 730.58
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 25.00% 8,386.88
Mesečna zakupnina za predmet zakupa 730.58
Jednokratni troškovi zaključenja Ugovora o Zakupu 704.50
UKUPNO 1. PLAĆANJE 9,821.96
  • U plaćanje pre preuzimanje vozila ulaze: iznos garancije, troškovi obrade ugovora, 1. mesečna zakupnina. 

  • Vozilo je kasko osigurano tokom celog perioda zakupa, polisom Uniqa Osiguranja ADO, sa 10% učešća u šteti i minimalno 100Eur. 

  • NAPOMENA: zakupac je u obavezi da pre preuzimanja vozila ugradi u ovlašćenom servisu zaštitni sistem Zeder. 

  • Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan obračuna. 

  • Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od ocene boniteta klijenta i od ponuđenih sredstava obezbeđenja.

Motor 2.0 TDI quattro
Snaga motora 130 KW / 177 KS
Boja vozila (bez doplate) A2A2 CRNA
Unutrašnja oprema FZ -CRNA
Godina proizvodnje 2014