Preduzetnici

Zašto je finansijski lizing dobar izbor za preduzetnike?

Finansijski lizing je moderan način finansiranja i omogućava svojim korisnicima da po završetku perioda lizinga, otplatom posljednje lizing rate, postanu vlasnici vozila.

Svi preduzetnici - podnosioci zahtjeva zainteresovani za lizing kao vid finansiranja dostavljaju sljedeća dokumenta:

 • Ponuda dobavljača potpisana od strane podnosioca zahtjeva
 • Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane podnosioca zahtjeva
 • Ispunjen zahtjev za finansiranje sa izjavom (obrazac Porsche Leasing-a) 

 

Osim navedenog, u zavisnosti od oblika preduzetničke radnje podnosioca zahtjeva, obavezno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju. 

Preduzetnici koji porez plaćaju paušalno:

 • Potvrda o prometu i prosječnom stanju na računima kod poslovnih banaka u posljednjih šest mjeseci
 • Uvjerenje iz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama podnosioca zahtjeva
 • Fotokopija Rješenja nadležnog opštinskog organa
 • Fotokopija rješenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak
 • Fotokopija OP obrasca
 • PIB broj
 • Fotokopija lične karte i pasoša 

 

Preduzetnici koji plaćaju porez po realizaciji:

 • Potvrda o prometu i prosječnom stanju na računima kod poslovnih banaka u posljednjih šest mjeseci
 • Fotokopija bilansa uspjeha za posljednje dvije poslovne godine
 • Uvjerenje iz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama
 • Fotokopija izvoda iz Centralnog Registra Privrednih Subjekata
 • Fotokopija OP obrasca
 • PIB broj i potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Fotokopija lične karte i pasoša

 

Obavezna sredstva obezbeđenja koja se dostavljaju prilikom zaključivanja ugovora: 

fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke (ne starija od 7 dana)