Potrebna dokumentacija za fizička lica

Za procjenu boniteta su Vam potrebna sljedeća dokumenta:

  • Ponuda dobavljača
  • Ponuda za zakup vozila prihvaćena od strane podnosioca zahtjeva
  • Specijalno punomoćje, ovjereno u Sudu/Opštini ili kod Notara (obrazac Porsche Leasing-a)
  • Ispunjen zahtjev za odobrenje zakupa vozila
  • Popunjen i ovjeren obrazac Administrativne zabrane i potvrda poslodavca, popunjava poslodavac (obrazac Porsche Leasing-a)
  • Obračunski list plate za prethodna tri mjeseca
  • Fotokopija lične karte (sve strane ) i pasoša
  • Fotokopija radne knjižice
  • Obavezno sredstvo obezbjeđenja koja se dostavlaju prilikom zaključivanja ugovora: 3 solo blanko mjenice