Potrebna dokumentacija za odobrenje zakupa za preduzetnike

Preduzetnici koji porez plaćaju po realizaciji:

 • Ponuda dobavljača potpisana od strane podnosioca zahtjeva
 • Ponuda za zakup vozila prihvaćena od strane podnosioca zahtjeva
 • Ispunjen zahtjev za zakup vozila sa izjavom (obrazac Porsche Leasing-a)
 • Specijalno punomoćje (obrazac Porsche Leasing-a) ovjereno u Sudu/Opštini ili kod Notara

Osim navedenog, u zavisnosti od oblika preduzetničke radnje podnosioca zahtjeva, obavezno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju.

 

Preduzetnici koji porez plaćaju paušalno:

 • Potvrda o prometu i prosječnom stanju na računima kod poslovnih banaka u posljednjih šest mjeseci
 • Uvjerenje iz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama podnosioca zahtjeva
 • Fotokopija Rješenja nadležnog opštinskog organa

 

 • Fotokopija rješenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak
 • Fotokopija OP obrasca
 • PIB broj
 • Fotokopija lične karte i pasoša

Preduzetnici koji plaćaju porez po realizaciji:

 • Potvrda o prometu i prosječnom stanju na računima kod poslovnih banaka u posljednjih šest mjeseci
 • Fotokopija bilansa uspjeha za posljednje dvije poslovne godine
 • Uvjerenje iz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama

 

 

 • Fotokopija izvoda iz Centralnog Registra Privrednih Subjekata
 • Fotokopija OP obrasca
 • PIB broj i potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Fotokopija lične karte i pasoša

Obavezna sredstva obezbjeđenja koja se dostavljaju prilikom zaključivanja ugovora:

Fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke (ne starija od 7 dana)