MAN

Na šta se možete osloniti:

MAN je partner Porsche Leasing doo. To znači da je finansiranje Vašeg MAN kamiona u rukama profesionalaca. Kod Vašeg Porsche Leasing prodavca zaduženog za MAN vozila ćete dobiti sve na jednom mjestu što je vezano za Vaše vozilo: finansiranje, osiguranje i više od toga.

Prodavac Porsche leasing-a zadužen za MAN vozila će Vam sa zadovoljstvom napraviti finansijsku ponudu na osnovu ponude za nabavku vozila koju dobijete od Isporučioca MAN vozila, a koja je prilagođena Vašim individualnim potrebama i željama.

Garantujemo Vam:

  • finansiranje u skladu sa vašim potrebama i finansijskim mogućnostima
  • povoljne uslove i jasan pregled troškova
  • jednostavan i brz proces obrade ugovora
  • dodatne povoljnosti - kasko osiguranje i registraciju
  • podršku i stručne savjete tokom trajanja ugovora o finansiranju

 

DEWACO M d.o.o.
Šejka Zaida 13
81000 Podgorica

Tel. +382 20 683 222
Fax: +382 20 683 221
Mob: +382 68 848 201

www.truck.man.eu/mo