Anuitet

Ili rata leasinga, otplaćuje se postupno prema posebnom amortizacijskom planu, pri čemu su u anuitet uključeni dio duga i pripadajuće kamate. Dio duga i pripadajuće kamate određuju se tako da o dospijeću dug bude u potpunosti isplaćen.

zurück zum Finanzlexikon