Bilans uspjeha

Pregled poslovanja preduzeća za određeni period,a sadrži prilive vrijednosti u preduzeće (prihodi) i odlive vrijednosti iz preduzeća (rashode)

zurück zum Finanzlexikon