Bonitet

Predstavlja set pozitivnih karakteristika preduzeća i drugih pravnih lica.Bonitet inkorporira likvidnost,solventnost,kreditnu sposobnost,tržišni položaj,rentabilnost i sl. Procjena boniteta klijenta je odlučujuća kod prihvatanja ili odbijanja zahtjeva za lizing.

zurück zum Finanzlexikon