Davalac lizinga

Lizing kompanija koja korisniku lizinga daje ovlašćenja da predmet lizinga (npr.vozilo) koristi na ugovoreno vrijeme i uz ugovorenu naknadu zadržavajući pri tome vlasništvo nad predmetom lizinga.

zurück zum Finanzlexikon