Porez na dodatu vrijednost ( value added tax )

Oblik svefaznog poreza na promet. Bazira se na na poreskoj osnovici koju predstavlja razlika između nabavne i prodajne cijene proizvoda u oporezivoj fazi ciklusa.

zurück zum Finanzlexikon