Primalac lizinga

Može biti pravno lice ili preduzetnik, koje na ugovoreno vrijeme i uz ugovorenu naknadu uzima predmet lizinga na korišćenje od davaoca lizinga.

zurück zum Finanzlexikon